Vyhľadať
Close this search box.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Drumbla s.r.o.

V Drumblane, dostupnom na www.drumblan.sk, je jednou z našich hlavných priorít súkromie našich návštevníkov. Tento dokument Zásady ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré zhromažďuje a zaznamenáva Drumbľa s.r.o a ako ich používa.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Sme správcami vašich údajov.

Právny základ pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov popísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov závisí od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a od konkrétneho kontextu, v ktorom tieto informácie zhromažďujeme:

  • Drumbľa s vami musí uzavrieť zmluvu
  • Povolili ste Drumbli, aby tak urobila
  • Spracovanie vašich osobných údajov je v legitímnom záujme Drumbli
  • Drumbľa musí byť v súlade so zákonom

Drumbľa bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše informácie budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich zásad.

Ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. Ak chcete byť informovaní, aké osobné údaje o vás uchovávame a ak chcete, aby boli odstránené z našich systémov, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

  • Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o vás máme.
  • Právo na opravu.
  • Právo vzniesť námietku.
  • Právo na obmedzenie.
  • Právo na prenosnosť údajov
  • Právo odvolať súhlas

Záznamové súbory

Drumblan sa riadi štandardným postupom používania záznamových súborov. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov, keď navštívia webové stránky. Všetky hostingové spoločnosti to robia a sú súčasťou analýzy hostingových služieb. Informácie zhromaždené protokolovými súbormi zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a časovú pečiatku, odkazujúce/výstupné stránky a možno aj počet kliknutí. Tieto nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré sú osobne identifikovateľné. Účelom týchto informácií je analyzovať trendy, spravovať stránku, sledovať pohyb používateľov na webovej stránke a zhromažďovať demografické informácie.

Súbory cookie a webové majáky

Rovnako ako každá iná webová stránka, aj Drumblan používa súbory cookies, ktoré sa používajú na ukladanie informácií vrátane preferencií návštevníkov a stránok na webovej lokalite, ktoré návštevník navštívil alebo ich navštívil. Tieto informácie sa používajú na optimalizáciu skúseností používateľov prispôsobením obsahu našej webovej stránky na základe typu prehliadača návštevníkov a/alebo iných informácií.

Zásady ochrany osobných údajov

V tomto zozname môžete nájsť Zásady ochrany osobných údajov pre každého z reklamných partnerov Drumblanu.

Reklamné servery alebo reklamné siete tretích strán používajú technológie, ako sú súbory cookie, JavaScript alebo Web Beacons, ktoré sa používajú v ich príslušných reklamách a odkazoch, ktoré sa zobrazujú na Drumblane a ktoré sa odosielajú priamo do prehliadača používateľov. Keď k tomu dôjde, automaticky dostanú vašu IP adresu. Tieto technológie sa používajú na meranie účinnosti ich reklamných kampaní a/alebo na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý vidíte na webových stránkach, ktoré navštevujete.

Upozorňujeme, že spoločnosť  Drumbľa s.r.o nemá žiadny prístup ani kontrolu nad týmito súbormi cookie, ktoré používajú inzerenti tretích strán.

Zásady ochrany osobných údajov tretích strán

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Drumbľa s.r.o. sa nevzťahujú na iných inzerentov ani webové stránky. Preto vám odporúčame, aby ste si podrobnejšie informácie prečítali v príslušných Zásadách ochrany osobných údajov týchto reklamných serverov tretích strán. Môže zahŕňať ich postupy a pokyny o tom, ako zrušiť určité možnosti.

Môžete sa rozhodnúť zakázať súbory cookie prostredníctvom individuálnych možností prehliadača. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o správe súborov cookie pomocou konkrétnych webových prehliadačov, nájdete ich na príslušných webových stránkach prehliadačov.

Informácie pre deti

Ďalšou súčasťou našej priority je pridanie ochrany detí pri používaní internetu. Odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby sledovali, zúčastňovali sa a/alebo monitorovali a usmerňovali ich online aktivitu.

 Drumbľa s.r.o vedome nezhromažďuje žiadne osobné identifikačné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Ak si myslíte, že vaše dieťa poskytlo tento druh informácií na našej webovej stránke, dôrazne vám odporúčame, aby ste nás okamžite kontaktovali a my urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa okamžite odstránili takéto informácie z našich záznamov.

Zásady ochrany osobných údajov sú určené iba pre online web

Naše Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na naše online aktivity a platia pre návštevníkov našej webovej stránky, pokiaľ ide o informácie, ktoré zdieľajú a/alebo zhromažďujú v Drumblane. Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne informácie zhromaždené offline alebo prostredníctvom iných kanálov ako táto webová lokalita.

Súhlas

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.